Tér × thér

Tak ako je to teda. Používa sa správne slovo tér, alebo thér? Ak s térom pracujete často, potom jeho pravopisnú verziu asi poznáte, ale niekto ho vidí prvýkrát v tomto článku. Pre obidve skupiny tu máme vysvetlenie.

Slovo tér je hovorové pomenovanie pre decht, čo je zmes chemických látok. Skrátka je to hustá kvapalina s podobnou konzistenciou, ako má olej. Jeho farba je často tmavohnedá. Slovenčina výraz prebrala z nemeckého jazyka.

Thér

Thér je práve ten nesprávny variant, preto ho hneď preskočíme, nech nás nepletie!

Tér

Slovo tér je jediný správny variant uznávaný v slovenskom jazyku. Je to poslovenčená verzia, ktorá vznikla z nemeckého slova teer. Slovo sa u nás pevne zakorenilo a normálne ho skloňujeme podľa vzoru dub (ale v lokále skloňujeme s koncovkou -i). Pozrime sa na rôzne príklady z praxe.

Príklady:

Peťo, ty zase pracuješ a nemáš otvorené okná! Strašne tu smrdí tér!

Niečo zacítila a zrejme to bol zápach z téru.

Synonymom pre slovo decht je tér.

Slovo tér pochádza z nemčiny.

Ocko, a ty tiež používaš v dielni tér?

Pozrieme sa na chemické zloženie téru. Viete, z čoho sa skladá?

Rate this post
Send this to a friend