Terárium × terrárium

Z ponúkanej dvojice je pravopisne správny len jeden variant, a to terárium. Terárium je slovo pochádzajúce z latinského terra (zem), aj jeho podoby v rámci európskych jazykov obsahujú dvojité „r“ (po nemecky terrarium, francúzsky terrarium apod.)

Toto podstatné meno sa však vývojom začlenilo do slovenskej slovnej zásoby, a preto došlo k odstráneniu jedného „r“ (slovo sa tak zjednodušilo a priblížilo zásadám slovenského pravopisu – zdvojené „r“ nie je slovenské).

Výraz terárium bol vytvorený po vzore podstatného mena akvárium. V oboch prípadoch ide o nádobu určenú na chov živočíchov, v teráriu sa však chovajú predovšetkým plazy a obojživelníky.

Príklady:

Chameleón sa chová v teráriu.

Odporúčam ti kúpiť si radšej nové terárium.

Rate this post
Send this to a friend