Tím × tým

Dokážete rozlíšiť, kedy sa v slove tým/tím píše ypsilon, a kedy mäkké „i“? Najprv treba správne určiť význam slova podľa kontextu a potom je to už ľahké.

Sú dve možnosti:

Tím = kolektív, skupina

Tím je skupina ľudí so spoločnou úlohou, kolektív spolupracovníkov či družstvo. Obyčajne sa stretneme s tímom športovým či pracovným. Tímová práca sa vyznačuje potrebou empatie, ohľaduplnosti a tolerancie, ale aj sebaistoty. Tímový hráč je človek, ktorý oplýva práve takýmito vlastnosťami a vďaka nim sa s ním dobre spolupracuje v tíme.

Tým = 7. pád slov „to“ alebo „ten“

Slovo tým nie je žiadne podstatné meno, ktoré by sme mohli ohýbať. Naraziť naň teda môžeme len v tejto jedinej podobe – tým. Dôjde k tomu pri ohýbaní zámen mužského a stredného rodu, konkrétne v siedmom páde zámena „ten“ alebo „to“. Napríklad: ten kamarát – s tým kamarátom, to ovocie – s tým ovocím.

Príklady:

Už sa tým netráp.

S tým spevokolom skončila, pretože ju to už nebavilo.

Basketbalový tím z Považskej Bystrice má každou sezónou lepšie výsledky.

Michal nie je tímový hráč a zle sa s ním vychádza.

Náš pracovná skupina je tímom snov.

4.1/5 - (18 hlasů)
Send this to a friend