Tipovat × typovat

V prvom rade je určite vhodné spraviť si poriadok v podstatných menách tip × typ, ktoré sa často používateľom jazyka mýlia a dochádza k ich zámene. Pokiaľ už máme v tomto jasno, môžeme sa pustiť do zdôvodnenia pravopisu inkriminovaných slovies.

Tipovať

Prvé zmienené sa viaže k podstatnému menu tip s „i“, ktorý používame vo význame rady alebo odporúčania, poprípade odhadu. Sloveso tipovať teda znamená odhadovať výsledok, víťaza, formulovať predpoveď, učiniť tip. Ide o oblasť špekulácie, často presnú odpoveď nepoznáme.

Typovať

Druhé ponúkané sloveso s „y“, typovať, sa viaže k príslušnému podstatnému menu. Typ je označenie pre druh, charakteristické znaky. V prípade, že teda budeme typovať, budeme robiť typovú skúšku motorového vozidla, jeho typizáciu. Ide o motoristický termín, ktorý laik pravdepodobne nepoužije často.

Pre nás je dôležité, že sa dajú použiť obidva termíny, ale je nutné dať si pozor na odlišné významy jednotlivých slov. U oboch slovies tiež platí pravidlo rovnakej výslovnosti, vždy vyslovíme [ty-].

Príklady:

Presnú odpoveď nepoznám, ale môžem si tipnúť.

Tipoval by som, že v tomto kole už náš tím vypadne.

Automechanik bude musieť auto najprv otypovať.

Rate this post
Send this to a friend