Tiráda × tyráda

Zmienené podstatné meno pomenúva rozsiahlu reč, chválu, zoskupenie tónov v oblasti hudby, prípadne spojenie veršov v oblasti literárnej teórie.

Tento pojem sa do slovenčiny dostal z francúzštiny, kde sa nachádza výraz tirade. Obdobný tvar sa vyskytuje aj v ďalších jazykoch, napr.: nemecky die Tirade, anglicky tirade, taliansky tirata apod. Vo všetkých týchto variantoch sa vyskytuje „i“ v základe slova, to isté platí aj pre slovenský výraz – píšeme vždy tiráda. Rovnako píšeme aj prídavné meno tirádový (napr. rým).

Pri zdôvodňovaní pravopisu si navyše môžeme vypomôcť tým, že ide o slovo cudzieho pôvodu a preto neplatia bežné pravidlá o písaní „y“ po tvrdých spoluhláskach.

Príklady:

Na zasadaní parlamentu všetkých zúčastnených unavila nekonečná tiráda predsedu.

Dokážeš v básni rozpoznať tirádový rým?

Rate this post
Send this to a friend