Tokio × Tokyo

Tokio je zemepisný názov, ktorý označuje hlavné mesto Japonska. Oficiálny japonský názov znie (pri vyslovení) „Tokijo“, pri prevzatí do slovenského jazyka došlo len k odstráneniu „j“, inak by bol názov zachovaný, preto teda „i“.

Pôvodné „j“ však zostalo u prídavného mena odvodeného od názvu tokijský, a to z dôvodov výslovnostných. Názov sa úplne začlenil do slovenského systému skloňovania – Tokia, Tokiu, Tokiom apod.

Na druhej strane je ale možné používať druhú spisovnú podobu slova, a to Tókjo, ktoré však nie je natoľko frekventované a príliš sa nepoužíva. Tento variant je nesklonný, takže je tvar zhodný pre všetky pády.

Príklady:

Tokio sa rozkladá na ostrove Honšú.
Vďaka Tokiu som mala možnosť spoznať práškový čaj Matcha.
V Japonsku ma zaujalo tokijské metro.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend