Tombola × tonbola

U tejto dvojice je nevyhnutné poznať etymológiu slova, teda jeho pôvod. Nejde totiž o slovo pôvodne slovenské, tento výraz je prevzatý z taliančiny.

Základom je talianske slovo tombola, ktoré označuje totožnú vec ako výraz v slovenskom jazyku. Ide o výhernú lotériu, ktorá je prevádzkovaná prevažne na spoločenských akciách, ako sú plesy, zábavy, firemné večierky atď.

Práve preto, že do slovenčiny výraz prešiel z iného jazyka, rešpektujeme jeho pôvodnú podobu a píšeme vždy tombola s „m“ v základe slova. Rovnako tak píšeme aj napríklad odvodené prídavné meno tombolový.

Príklady:

Ďakujeme nášmu sponzorovi, ktorý do tomboly venoval hlavnú cenu.

Na poľovníckom plese si určite kúpime lístky do tomboly.

Rate this post
Send this to a friend