Trópy × trópi

Pod týmto slovom si môžeme vybaviť hneď dva významy, oba sa však od seba v niečom trochu líšia.

Kapitoly

a)

Oblasť okolo rovníku medzi obratníkmi s horúcim vlhkým podnebím. Toto podstatné meno mužského rodu je vzoru dub a je pomnožné, teda nemá jednotné číslo. Vo vzore dub píšeme vždy v 1. a 4. páde množného čísla Y – teda duby – trópy.

b)

Obrazné pomenovanie v užšom zmysle, ako je napríklad metafora, metonymia, synekdocha. Vedeli ste, že literárne trópy už nie sú pomnožné, ale majú aj jednotné číslo?

Aj keď sa v škole učia predovšetkým trópy, mali by sme vedieť, že 1.pád čísla jednotného tohto podstatného mena je trópus. Slovo je taktiež vzoru dub, takže píšeme v 1. a 4. páde množného čísla tvrdé y.

Zhrnutie

Či už hovoríme o trópoch letných, alebo literárnych, v oboch prípadoch píšeme vždy tvrdé y. Variant s mäkkým i je neprípustný.

Príklady:

Údajne ste sa pri tvorbe tiež inšpirovali trópmi.

V slohe sa zo všetkých trópov vyskytuje len metafora.

Trópy dokážu človeka potrápiť niekedy viac než krutá zima.

Rate this post
Send this to a friend