Turniket × turnyket

Z nami ponúkanej dvojice je pravopisne správna a prijateľná len jedna verzia.

Ide totiž o slovo cudzieho pôvodu, a preto tu neplatia bežné pravidlá (ak nechceme „n“ zmäkčovať, píšeme po ňom tvrdé „y“, lebo je to tvrdá spoluhláska). Môžeme teda napísať jedine turniket s „i“ uprostred slova.

Turniket je podstatné meno, ktoré má svoje korene vo francúzskom výraze tourniqet (už tu vidíme uprostred slova „i“, a to sa zachovalo aj v slovenskom variante). Výraz turniket je používaný na pomenovanie otáčavého alebo kontrolného zariadenia pri vchode do budovy, metra, štadiónu apod. Veľmi často môžeme naraziť na turnikety aj v lyžiarskych strediskách.

Príklady:

Pro prechod turniketom si označte zakúpený lístok.

Peter sa zasekol v otočnom turnikete pri vstupe do ZOO.

Pred turniketmi sa vytvoril za ten čas slušný rad.

Rate this post
Send this to a friend