Tým pádom × a teda, a tak

Toto spojenie pravdepodobne počujete alebo sami používate naozaj často:

„Dosť pršalo, a tým pádom sme boli všetci premočení.“
„Má naozaj veľa práce, a tým pádom mu neostáva čas na rodinu.“
„Nazbierali sme dosť známok v priebehu polroka, tým pádom nemusíme písať záverečný test.“

Napadlo by vám, že tento výraz je nespisovný? Je to tak! Tento jazykový prostriedok sme prebrali a upravili z českého „tím pádem“. Vyjadrenie dôsledku je lepšie v slovenčine uskutočniť dôsledkovými spojkami, na výber máte hneď niekoľko a vyberať môžete vždy to najvhodnejšie do daného kontextu.

A teda
A tak
A preto
A tým

Skúste si doplniť tieto spojky do vyššie uvedených viet namiesto „tým pádom“. Uvidíte, že veta nestratí na význame. Ba čo viac, tentokrát je i gramaticky správna!
Prípadne môžeme použiť výraz „tým činom“.

Príklady:

Dosť pršalo, a tak sme boli všetci premočení.

Má naozaj veľa práce, a tým mu neostáva čas na rodinu.

Nazbierali sme dosť známok v priebehu polroka, a preto nemusíme písať záverečný test.

Rate this post
Send this to a friend