Ubikácia × ubykácia

Pôvod slova ubikácia nie je celkom zrejmý, buď sa k nám toto cudzie slovo dostalo z talianskeho „ubicazione“, čo v preklade znamená poloha, alebo zo slova „ubicare“, to znamená umiestniť.

Tak či onak, rovnako toto slovo súvisí s latinským „ubi“, ktoré znamená kde, a rovnako je tu zreteľné mäkké i.

Pod pojmom ubikácia si môžeme predstaviť dva pojmy. Buď hromadnú ubytovňu (vojenská, turistická ubikácia), alebo miesto pre zvieratá, ktoré chováme v zajatí.

Hoci sa toto slovo môže zdať príbuzné k slovu ubytovať, nespájajme ho s ním – nepatrí k vybraným slovám. V oboch prípadoch je pravopisne správne len variant s mäkkým i.

Ešte dodáme, že slovo ubikácia skloňujeme podľa vzoru ulica.

Príklady:

Chovať hady je vhodné v teráriu alebo vnútorne vyhrievanej ubikácii s výbehom.
Keď sme dorazili na miesto, ubytovali nás v turistickej ubikácii.
Spal som už v mnohých ubikáciách, tá posledná však bola v niečom výnimočná.

Rate this post
Send this to a friend