Údenáč × udenáč

Údi sa poväčšine sleď, makrela či iná ryba a vzniká z toho pochúťka menom údenáč.

Nie je dôvod skracovať začiatočné ú, pravidlo rytmického krátenia sa neporuší, takže slovo odvodzujeme od údiť – údený – údenáč.

Príklad:

Ocko si vždy rád pochutnával na údenáčoch.

Rate this post
Send this to a friend