V zápätí × vzápätí

Tu je slovenský pravopis jednoznačný, preto si musíme správnu podobu slova zapamätať a vedieť odvodiť.

Výraz je pôvodne odvodený zo spojenia za pätami, s čím súvisí aj jeho význam, V odvodenom slova zmysle výraz vystupuje ako synonymum k spojeniu hneď nato, následne, apod. Pôvodne sa slová písali samostatne, postupom času ale došlo k ich spojeniu. Teraz môžeme povedať, že ide o jedno slovo a v súčasnom spisovnom jazyku ho píšeme jedine dohromady – vzápätí.

Príklady:

Prišlo mu zle, zatmelo sa mu pred očami a vzápätí omdlel.

Vzápätí nato sa na seba pozreli a vedeli, že všetko dobre dopadne.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend