Vafle × wafle

Slovenský pravopis prevzal toto slovo, ktoré je odvodené od nemeckého Waffel, úplne do svojho jazykového systému, a preto je aj spisovná podoba slova poslovenčená, teda jednotné číslo vafľa, množné číslo vafle. Dôkazom je aj to, že podstatné meno vafľa bežne skloňujeme (je ženského rodu, vzor ulica).

Nie je preto dôvod písať na začiatku „w“, ktoré nie je v slovenčine veľmi časté, objavuje sa prevažne u slov prebratých, ktoré si ponechávajú pôvodný pravopis, prípadne ide o názvy. Pre neznalých: vafľa je pomenovanie pre špeciálny druh oblátky s plastickými štvorčekmi na povrchu.

Príklady:

Mám hroznú chuť na vafle so šľahačkou a jahodami.

Poprosím vás jednu škoricovú vafľu.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend