Veľvyslanec × veľvislanec

V pravopisných príručkách môžeme nájsť len jednu podobu slova, a to veľvyslanec s „y“. Pri písaní si môžeme pomôcť významom slova. Podstatné meno veľvyslanec označuje diplomatického zástupcu, ktorý je vysielaný do rôznych krajín za účelom jednania, vyjednávania apod.

Podstatné je, že ide o človeka, ktorý je niekam vyslaný/vysielaný; základom je sloveso vyslať/vysielať a v tomto slovese tiež píšeme „y“, pretože ide o predponu vy-/vý- (dôkazom môže byť fakt, že je možné výmenou predpôn vytvoriť iné slová – zaslať, poslať apod.)

Podstatné meno veľvyslanec či vyslanec je odvodené práve od zmieneného slovesa, a preto ho tiež píšeme s „y“. Predpona veľ- potom označuje vyššiu dôležitosť či funkciu (veľvyslanec je vyšší diplomatický zástupca než vyslanec). Rovnako píšeme aj slová príbuzné, napr. veľvyslankyňa, veľvyslanectvo, veľvyslanecký apod.

Príklady:

Budúci týždeň navštívi Slovensko veľvyslanec Nemecka.

Veľvyslanec je hlavou sídla, ktoré sa nazýva veľvyslanectvo.

Rate this post
Send this to a friend