Venčiť × ísť von, vyvádzať psa

Ak máte psíka, pravdepodobne je pre vás bežnou súčasťou každodenného života „venčenie“.

Ale pozor! Slovo venčiť je nespisovné, vedeli ste to? Keby sme vám o tejto častej chybe povedali zoči voči, možno by niektorí na nás pozerali ako na bláznov. No slovo venčiť skutočne stále nepreniklo do spisovnej slovenčiny, aj keď sa o to už roky snaží. Jazykovedci však statočne odolávajú.

A kde sa u nás toto slovo vzalo? Česky sa vonku povie „venku“, slovo venčiť má pôvod práve tam. „Venčiti“ pritom prechádzku so psom označovalo až druhotne, mohlo ísť o akýkoľvek pobyt vonku. Pýtate sa, ako vhodne nahradiť toto rozšírené slovo? „Vončiť“ určite neskúšajte! Môžeme psíka vziať von, ísť s ním na prechádzku, vyvádzať ho. Ak chceme ostať pri spisovných výrazoch, na „venčenie“ zabudnite. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov správneho použitia vo vete.

Príklady:

Kým bol s Rockym vonku, začalo pršať.

Ako často beriete vášho psa na prechádzku?

Ponáhľala sa domov, aby vzala šteniatko von.

Rate this post
Send this to a friend