Viď × viď.

Ako sa správne píše slovo viď? Je vhodné ho používať s bodkou? Alebo radšej bez nej? Nemení sa tým význam slovíčka? Nie je VIĎ vlastne skratka?

Všetky tieto otázky sa vám môžu vynárať pri slove viď. Pozrime sa, ako to teda je.

Pomocou slova „viď“ v texte odkazujeme. Nejde vôbec o skratku, ako sa mnohí mylne nazdávajú, preto píšeme vždy bez bodky. Ide o rozkazovací spôsob slovesa „vidieť“ – teda viď – pozri. Práve toto slovo „pozri“ býva v textoch tiež použité za rovnakým účelom a odporúčame vám ho zvoliť. Keď už však chcete použiť staršiu formu „viď“, rozhodne bez bodky.

Najčastejšie sa s týmto javom stretneme v odborných textoch.

Príklad:

Všetko som vysvetlil už v minulom vedeckom príspevku, viď minulý ročník tohto periodika, júnové vydanie, na strane 15.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend