Vidieť × vydieť

V prípade tejto dvojice je pravopis úplne jasný. Môžeme napísať jedine vidieť s „i“. Nie je žiadny dôvod, aby sme v tomto výraze písali „y“, nejde totiž ani o slovo vybrané, ani príbuzné.

Pozor na nesprávnu domnienku, že ide o predponu vy-/vy-! O tomto druhu predpony môžeme hovoriť len vtedy, keď je možné ju od slova odtrhnúť, nahradiť predponou inou a tak vytvoriť zmysluplné slovo s novým významom (napr. vysadnúť, nasadnúť, prisadnúť; vyvariť, prevariť, zavariť apod.).

Tu však jednoznačne o predponu vy-/vý- nejde, píšeme preto vždy jedine vidieť. „I“ píšeme aj v slovách príbuzných, napríklad vidina, uvidieť, vidno, jasnovidec atď.

Príklady:

Musím nosiť okuliare, v poslednej dobe horšie vidím.

Teším sa nato, keď sa po prázdninách znovu uvidíme.

Zatiaľ nevidno žiadny rozdiel.

4/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend