Vietnam × Vjetnam

Na programe dňa je ďalší ázijský oriešok. Ide o socialistickú republiku, kde vládne komunistická ideológia. Dovoľuje však súkromné podnikanie. Žije tu takmer 100 miliónov obyvateľov, čo túto krajinu zaraďuj na 15. miesto v rebríčku najľudnatejších štátov sveta. Susednými krajinami sú Kambodža, Čína a Laos a hlavným mestom je Hanoj.

Pravopis je v tomto prípade zase pre niekoho problematický. Mätie nás totiž zvuková stránka, v ktorej uprostred slova počujeme „j“. To v grafickej podobe ale nie je. V skutočnosti vyslovujeme dvojhlásku „ie“, ktorá znie veľmi podobne. Jediný správny variant je teda Vietnam. Skloňuje sa podľa mužského neživotného rodu dub. Obyvatelia sa nazývajú Vietnamci.

Príklady:

Druhým najrozšírenejším jazykom vo Vietname je angličtina.

Vietnam sa rozkladá na polostrove Zadná India, niekedy nazývaná aj Indočínsky polostrov.

Známym diktátorom Vietnamu bol Ho Či Min.

Send this to a friend