Viniť z × viniť za

Jednou z častých chýb v slovenčine je nesprávne priradenie predložky k slovesu. Dnes sa pozrieme na jeden taký prípad.

Viniť (teda obviňovať, považovať za vinníka) je sloveso, ktoré často nesprávne spájame s predložkou za. Či už spravodlivo alebo krivo, neviníme však za niečo, ale z niečoho + nasleduje 2. pádviniť z krádeže, zo zrady, z trestného činu, z klamstva.

Synonymami slova viniť sú aj žalovať či oznamovať. V prípade slova žalovať môžeme použiť aj predložku „pre“ – žalujú ho pre spreneveru. V prípade nami spomínaných slov s koreňom „vina“ sa však viaže vždy predložka za.

Príklady:

Obvinili ho z mnohých krádeží.
Prečo ma viníš z toho, za čo nemôžem?
Bola krivo obvinená z podvodu.

Rate this post
Send this to a friend