Visačka × vysačka

Z tejto dvojice je správna len jedna podoba slova, a to visačka s „i“. Toto slovo môže spôsobovať problémy len v prípade, že nepoznáme jeho význam. Podstatné meno visačka pomenúva visací štítok (s cenou na oblečení v obchode, s adresou na kufri pri cestovaní apod.)

Je to štítok, ktorý na konkrétnom predmete visí; základom je sloveso visieť, ktoré nie je súčasťou vybraných slov ani tu nie je prítomná predpona vy-/vý- (nemôžeme pridaním inej predpony vytvoriť iné existujúce slovo). Rovnako tak píšeme aj slová s podobným významom, napr. visutá záhrada, visuté záhrady apod. Význam je vždy podobný (niečo, čo visí).

Pozor na zámenu s prídavným menom vysať, vysatý – tu môžeme nahradiť predponu inou predponou a vytvoriť iný výraz, napr. odsať, prisať, prisatý.

Príklady:

Pre prípad straty batožiny na letisku je vhodné pripevniť na kufor visačku s menom a adresou.

Šaty sa mi páčili, ale cena na visačke bola príliš vysoká.

2.9/5 - (11 hlasů)
Send this to a friend