Vitrína × vytrína

Pri písaní tohto slova sa nesmieme nechať zmiasť, slovenský pravopis uznáva ako spisovnú len podobu vitrína. Pri zdôvodnení pravopisu nám môžu pomôcť hneď dve skutočnosti. V prvom rade nejde o slovo vybrané ani príbuzné, nie je teda dôvod písať „y“.

Nejde ani o predponu „vy“, ako sa môžeme mylne domnievať, po odobraní predpony sa nedajú vytvoriť nové slová pripojením inej prípony (ako napr. vypadnúť – zapadnúť – spadnúť, naskočiť – vyskočiť – preskočiť), u slova vitrína to nejde.

Pri druhom zdôvodnení môžeme vychádzať z pôvodu slova – latinské vitrinus, francúzske vitrine, nemecké vitrine – aj tu vidíme v základe slova „i“. Slovo potom vývojom prešlo do slovenského jazyka a označuje zasklenú skriňu určenú na vystavovanie predmetov.

Príklady:

Naša zlatá medaila za víťazstvo vo futbale je vytavená v školskej vitríne.

Je prísne zakázané dotýkať sa vitrín v múzeu.

Rate this post
Send this to a friend