Vízo × výzo

Častejšie se v bežnom hovore stretneme so skrátenou podobou – vízo, také slovo ale nemá kodifikačnú oporu.

Slovo sa k nám dostalo z nemeckého slova Visum a to z latinského vīsum (videné), je stredného rodu a skloňujeme ho podľa vzoru mesto.

Príklady:

Slovenský občan môže v krajine bez víza zostať teoreticky až 180 dní v priebehu jedného roka.

Žiadosť o udelenie víz je cudzinec povinný podať osobne.

Netreba už stáť rady na víza a zháňať potvrdenia o finančnom zaistení.

Pod jej kompetenciu spadá vybavovanie víz pre zamestnancov.

Rate this post
Send this to a friend