Vybrané slova po B 10

30 úloh | Typ cvičenia Doplňovačka

Slová, v ktorých si musíme vybrať i/y po B, patria k problematickým javom v slovenčine. Znalosť vybraných slov si môžete otestovať v našom ďalšom diktáte.

Spustiť diktát Zobraziť najlepších 10
Stiahnuť:
1/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend