Východzí × východiskový

Východzí je nespisovné slovo, ktorého správnym ekvivalentom je prídavné meno východiskový.

Podstatné meno východisko, z ktorého výraz vychádza, má niekoľko významov. Východisko je miesto, z ktorého sa vychádza (to je najpriamočiarejší význam). Môže to byť tiež základ, hľadisko, uhol pohľadu, z ktorého sa vychádza.

V neposlednom rade sa s výrazom stretávame vo význame spôsobu riešenia situácie, problému.

Nech už používate slovo východiskový v akomkoľvek zmysle, držte sa tohto slova a nepoužívajte výraz východzí. Ten vznikol poslovenčením českého výchozí, avšak nie je správny.

Príklady:

Musíme sa vrátiť k východiskovému postaveniu a začať znovu.

Pokúša sa nájsť východisko z jeho zložitej životnej situácie.

Rate this post
Send this to a friend