Výkonný × výkoný

Pravopisne správny je len variant je výkonný. Pri písaní si môžeme pomôcť jednoduchou pomôckou.

Toto prídavné meno je odvodené od podstatného mena výkon, teda urobenia nejakej činnosti, výsledku. Označenie toho, kto alebo čo nejakú činnosť vykonáva, je ňou poverený alebo tiež dosahuje veľký výkon, vznikne pripojením prípony –ný (výkon + ný).

Spojením základu a prípony sa tak v slove objavia dve „n“, ktoré je pre správnosť tvaru nutné dodržiavať. Podobné je to aj u ďalších slov, napríklad: menný, vínny, cenný atď.

Príklady:

Na Vianoce som dostala veľmi výkonný ručný mixér.

Bol menovaný do funkcie výkonného riaditeľa miestnej pobočky.

Rate this post
Send this to a friend