Vyplývať × vyplívať

Pri písaní tohoto slovesa môže dôjsť k dvom chybám. Tá prvá je písanie i/y po predpone v-.

Tu je to veľmi jednoduché, píšeme ypsilon, pretože ide o predpony vy/vý, v ktorých píšeme vždy tvrdé y. To ale už určite viete:)

V druhom prípade píšeme taktiež ypsilon. Sloveso je odvodené od slova „plynúť“, preto píšeme vždy tvrdé y aj v prípadoch príbuzných k slovesu – vyplynutie, vyplynúť, vyplývajúci.

Vyplynúť je dokonavým tvarom slova vyplývať. Nemá nič spoločné s plynom! Hoci tam sa tiež píše tvrdé y.

Sloveso vyplývať sa používa vo význame „byť dôsledkom, vyvíjať sa ako následok niečoho“.

Príklady:

Povedz mi, čo z toho vyplýva?
Jedno vyplývalo z druhého.
Z rozhovoru vyplynulo veľa otázok

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend