Vztyk × styk

Písanie týchto slov nám môže spôsobovať ťažkosti, pokiaľ neporozumieme ich významom. V slovenskom jazyku sa môžeme stretnúť s obomi variantmi slova, dá sa napísať vztyk aj styk.

Vztyk je podstatné meno, ktoré označuje druh telocvičného pohybu. Výraz je odvodený od slovesa vztýčiť, takže konkrétne ide o pohyb vztýčenia sa, tj. zdvihnutia sa, narovnania sa, vzpriamenia sa (zo sedu). Slovo je často spájané s vojenskou terminológiou a je používané ako povel pre vojakov.

Aj podstatné meno styk má v jazyku svoj miesto, nemá však žiadnu významovú súvislosť so slovom predchádzajúcim. Výraz styk všeobecne používame v prípade, že chceme vyjadriť spojenie alebo uskutočňovanie nejakého vzájomného vzťahu (kontaktu), napr. styk s priateľmi, písomný styk, medzinárodný styk apod.

Ďalej je slovo používané na označenie súlože (pohlavný styk) alebo na označenie mesta dotyku (tj. miesto, kde sa niečo stýka) – styk plôch.

Príklady:

Vztyk! Vstaňte zo stoličiek a ide sa von na prechádzku.

Dúfam, že s ním nebudem musieť prísť do styku.

Niektoré firmy hľadajú nových zamestnancov na pozíciu špecialista pre styk s verejnosťou (PR manager).

Rate this post
Send this to a friend