Začať × začať sa

Začať je slovo, ktoré samo o sebe nespôsobuje problémy. Začať prácu, začať bežať, začať hovoriť, začať plakať = uskutočniť začiatok. Problém nastáva, keď sa slovo začať používa tam, kde má byť začať samať začiatok.

Bez zvratného zámena toto sloveso funguje, pokiaľ sami uskutočňujeme začiatok, alebo nejaký iný činiteľ niečo vykonáva. Pokiaľ má však niečo začať bez pričinenia, musíme použiť sa. Ide o prípady tretej osoby.

Nesprávne:

Začína nový deň, kedy začína oslava, leto začalo.

Správne:

Začína sa nový deň, kedy sa začína oslava, leto sa začalo.

Podobne funguje aj slovo opačného významu (skončiť sa).

Aby to nebolo také jednoduché, toto sloveso existuje aj so zvratným zámenom si„začať si“ však znamená nadviazať dôvernú známosť či naopak pustiť sa do konfliktu s niekým.

Príklady:

Súd sa začína o druhej poobede.
Začali sa prázdniny a ja neviem, čo so všetkým tým časom.
Keď sa začne školský rok, budem vstávať každé ráno o pol siedmej.
Začína sa nová éra pre všetkých zúčastnených.

Rate this post
Send this to a friend