Záležať na niečom × záležať od niečoho

Sloveso záležať môžeme použiť v dvoch hlavných významoch.

1. synonymum slova závisieť

  • Záleží na tebe, ako sa rozhodneš.
  • Záleží na počasí, či pôjdeme.

2. mať rád, pociťovať dôležitosť niečoho/niekoho

  • Záleží mi na tebe.
  • Na tom vôbec nezáleží.

Nech už toho slovo použijeme tak, či onak, viaže sa k nemu predložka „na“ a 6-pád, lokál. Predložka „od“ a genitív je nesprávne. Je to presne opačne, než u slova závisieť.

záležať NA niečom – správne
záležať OD niečoho – nesprávne

závisieť NA niečom – nesprávne
závisieť OD niečoho – správne

Táto chyba patrí medzi veľmi časté. O dôvod viac, aby ste práve vy bez váhania vedeli správnu odpoveď! Nižšie uvádzame ešte niekoľko príkladov správneho použitia.

Príklady:

Keď ti na niečom záleží, obetuješ pre to iné veci.

Jeho prijatie na VŠ záleží na výsledkoch prijímacieho testu.

Nezáleží na tom, kto s tým začal.

Ďalší postup záleží na rozhodnutí vedenia.

Rate this post
Send this to a friend