Zámok × zámka

Všetci vieme, čo je zámok. Hrad, kaštieľ, kráľovské obydlie, skrátka taká trochu lepšia adresa. O takomto zámku však dnes písať nechceme. Ide o zámok, ktorého druhým a správnym tvarom je zámka!

Veru tak, má aj mužský, aj ženský rod. Metamorfuje, ako sa mu to hodí. Takýmto zámkom/zámkou myslíme tú kovovú vecičku, ktorú zamkneme kľúčom a chránime tak svoj majetok. Slovné spojenie držať niečo pod zámkou či pod zámkom sa používa aj prenesene, a znamená dobre niečo/niekoho strážiť.

Ak sa s vami teda bude niekto hádať, že správne je len zámok alebo zámka, už budete vedieť, že neexistuje správna odpoveď, pretože gramaticky prípustné sú obidva tvary!

Príklady:

Na moste viselo množstvo visacích zámkov na symbol večnej lásky.
Vložil kľúč do zámky a otočil ním.

Rate this post
Send this to a friend