Zavírený (počítač) × zavírusovaný

Napadnutie vírusom nikdy nie je príjemnou záležitosťou. V oblasti nášho zdravia, pravda, už vôbec nie.

Odkedy sa však počítače stali pravidelnou súčasťou nášho života, čelíme i u nášho elektronického pomocníka hrozbe „nakazenia“ vírusom. To môže mať katastrofálne dôsledky pre naše štúdium, prácu, ale i osobné údaje či financie.

Preto používame antivírusové programy, ktoré majú za úlohu ochrániť počítač pred napadnutím. Keď počítač nie je dostatočne chránený, môže sa doňho vírus dostať – často cez e-mail či sociálne siete.

Takýto počítač potom ľudia často nazývajú „zavírený“. V skutočnosti však správny tvar znie zavírusovaný. Nenachádza sa v ňom totiž vír (vodný, vzdušný), ale vírus! Ten v našom jazyku skloňujeme aj s časťou -us, čo môžeme vidieť v ďalších tvaroch: tri rôzne vírusy, od vírusu, vírusové ochorenie atď.

Príklady:

Notebook mi pracuje extrémne pomaly a obávam sa, že je zavírusovaný.

Viete, ako zistiť, že je váš počítač zavírusovaný?

Rate this post
Send this to a friend