Závrat × závrať

Správny slovenský variant je v tomto prípade závrat. Neverili by ste tomu, ale toto slovo nás pri pátraní po pôvode vracia k tomu najstaršiemu významu jeho základu – slova vrátiť.

Už v praslovančine sa používalo slovo vortiti, v zmysle krútiť, točiť, obracať – alebo môžeme použiť dnešné veľmi blízke slovo vrtieť. Doslova toto slovo znamenalo „spôsobiť, aby sa niečo otočilo, obrátilo“. Súčasné významy slova vrátiť vnímame skôr ako „dať na pôvodné miesto, uviesť do pôvodného stavu, opätovať“, ale odvodenina závrat priamo vychádza z významu staršieho – je to zatočenie hlavy, hovoríme, že sa s nami všetko krúti atď.

Príklady:

Pri pohľade z mosta mal závrat.

V miestnosti bol veľmi vydýchaný vzduch a viacerí ľudia dostali závrat.

Rate this post
Send this to a friend