Zmluva o diele × zmluva o dielo

Ak ste sa niekedy stretli s právnickým termínom zmluva o dielo, možno vám na názve pripadalo niečo zvláštne. Prečo nie „zmluva o diele“?

Koniec-koncov aj ďalšie zmluvy sa spájajú s lokálom: zmluva o poskytnutí služby, zmluva o pôžičke, zmluva o spolupráci atď. Ak ste sa nad tým pozastavili, máte pravdu.

Ešte v 50. rokoch bol tento termín uvádzaný správne – zmluva o diele. Jedného dňa ho niekto nesprávne použil a publikoval ako zmluva o dielo, a odvtedy sa táto chyba šírila ďalej. Jazykovedci už roky poukazujú na nesprávne použitie pádu v tomto spojení a urobíte dobre, ak sa budete držať vyššie uvedenej správnej formy.

A o čo vlastne ide? Takáto zmluva sa podpisuje pri objednávke nejakého hmotného alebo aj nehmotného diela (napr. aj umeleckého).

Príklady:

Zmluvu o diele musia podpísať objednávateľ i zhotoviteľ.

Spolupracujeme s nimi na základe zmluvy o diele.

Rate this post
Send this to a friend