Učiteľskej profily – SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Pravopisně s.r.o., so sídlom Piletická 486, Věkoše 50341 Hradec Králové, IČ: 05979587, zapísanej vo verejnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 39318 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

  • e-mailová adresa

2. E-mailovú adresu a prezývku je nutné spracovať za účelom vytvorenia a administrácie učiteľského profilu.

Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu aktívneho využívania učiteľského profilu a ďalej po dobu 3 rokov od Vášho posledného prihlásenia.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Správcu.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • a. Poskytovateľ softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 27604977,
  • b. Poskytovateľ webhostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., so sídlom Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708,
  • c. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.