Zveri × zvery

Slovo zver v mužskom rode sa používa už od 15. storočia a jeho blízke i vzdialené podoby nájdeme v mnohých jazykoch. Zver reprezentuje akéhokoľvek divého tvora, zviera.

Často sa používa aj v pejoratívnom zmysle – zver ako krutý, bezcitný človek. V tomto tvare (v mužskom rode) sa zver skloňuje podľa vzoru dub a v množnom čísle vyzerajú jednotlivé pády takto:

 1. pád: zvery
 2. pád: od zverov
 3. pád: zverom
 4. pád: vidím zvery
 5. pád: zvery
 6. pád: o zveroch
 7. pád: so zvermi

Iným, mladším slovom je zver v rode ženskom. Ide o kolektívum, napr. lesná zver – označuje skupinu zvierat, ktoré žijú v lese. Používa sa preto prevažne len jednotné číslo a slovo skloňujeme podľa vzoru kosť:

 1. pád: zver
 2. pád: od zveri
 3. pád: zveri
 4. pád: vidím zver
 5. pád: zver
 6. pád: o zveri
 7. pád: so zverou

Problematické býva odlíšiť zvery (1. a 4. pád mn. čísla od slova zver v mužskom rode) a zveri (1., 2., 3. a 6. pád jedn. čísla od slova zver v ženskom rode). Odporúčame vám zapamätať si rozdiel vo význame, ktorý sme popísali vyššie.

Príklady:

Zareval divoko ani zver.
Lov lesnej zveri patril k bežným kratochvíľam stredovekých kráľov.

3.6/5 - (10 hlasů)
Send this to a friend