Zvesela × z vesela

Slovenský pravopis uznáva len podobu zvesela (písané dohromady). Ide o spojenie dvoch slovných druhov do jednej príslovky, ktorých je slovenčina plná, napr. navečer, dokonca, popravde apod.

Niektoré takéto výrazy sa dajú písať aj oddelene ako dve slová. V tomto prípade to ale možné nie je a výraz zvesela píšeme vždy dohromady. V prípade takýchto spojenín nejde vysledovať jasné a prehľadné pravidlá.

Tu si ale môžeme všimnúť, že predložka písaná samostatne celkom neodpovedá tvaru nasledujúceho slova a významu, a preto je zmysluplnejšie písať výraz dokopy. Ide teda o slovo odpovedajúce svojím významom príslovke veselo či radostne.

Príklady:

Chodil do školy vždy zvesela.
Zvesela nás privítal u seba doma.
Vykračoval si domov zvesela a ešte si pritom spieval.

Rate this post
Send this to a friend