Absolútny × apsolútny

Výslovnosť tohto slova podlieha spodobovaniu, takže ho hovoríme a počujeme ako „apsolútny“. Nenechajte sa však pomýliť, slovo pochádza z latinského absolutus a preberá aj podobné písanie, teda s písmenom „b“. Absolutus znamená doslova „dokončený“.

Nájdeme aj množstvo ďalších príbuzných slov – absolutizmus ako označenie pre systém úplnej a neobmedzenej moci, absolvovať, teda vyštudovať, vykonať, absolutórium ako „schválenie činnosti“ za určité obdobie, dnes vysvedčenie o ukončení školy.

No a napokon slovo absolútny: nepodmienený, úplný, dokonalý. Všetky tieto slová nesú okrem rovnakého základu spoločný znak – i keď počujeme „p“, píšeme ich s „b“. pozrite sa aj na nižšie uvedené príklady. Pre lepšie pochopenie pravidiel spodobovania hlások si pozrite náš článok Spodobovanie.

Príklady:

Na ostrove panoval absolútny pokoj a ticho.
Je absolútne vylúčené, aby si sa takto choval naďalej.
Neboli tam absolútne žiadni ľudia okrem nás.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend