Každodenný × každodený

Pri písaní n – nn si vždy musíme pomôcť skladbou slova samotného, rovnako je to aj v tomto prípade. Nami ponúkané prídavné meno je zložené z dvoch častí, a to z prídavného mena každý a prídavného mena denný.

Slovo denný je nutné písať s dvomi „nn“ – základom slova je podstatné meno deň (tu vidíme, že je tvar zakončený na „n“), ku ktorému je pripojená prípona -ný (teda den + ný). Dôjde teda k zdvojeniu „n“. Slovo každodenný je teda možné napísať len jedným spôsobom, a to s dvomi „nn“.

Podobným slovom je dennodenný.

Príklady:

Každodenné čistenie zubov patrí medzi základné hygienické návyky.

Naše každodenné hádky ma už unavujú.

Je to náš každodenný problém, ktorý musíme riešiť.

Rate this post
Send this to a friend