Vybrané slova po S 7

20 úloh | Typ cvičenia Doplňovačka

To, či napíšete v slove správne i/y, nevypovedá o vás ako človeku. Ale určite si urobíte lepšie meno znalosťou gramatiky než jej neznalosťou. Vybrané slová po S patria k základnej výbave.

Spustiť diktát Zobraziť najlepších 10
Stiahnuť:
Rate this post
Send this to a friend